tammikuu 22, 2019

Median uutisointi Porin sijaispalvelustamme sisältää puutteellisia tietoja

Satakunnan Kansa julkaisi 19.1.2019 jutun, joka perustui Porin kaupungin perusturvalautakunnan kokouksen valmisteluaineistoon. Jutun mukaan Seuturekryn kautta hankittujen sijaisten johdosta asiakkaamme eli kaupungin sijaiskustannukset kasvoivat noin 2 miljoonalla eurolla. 21.1. myös YLE uutisoi edellisen jutun johdosta samaa. Väite on virheellinen ja johtuu kyseisen kokousaineiston puutteellisesta kustannuslaskelmasta. On valitettavaa, että virheellisiä väitteitä on esitetty tarkistamatta tietoja Seuturekryltä. Samoin on erittäin harmillista, että asiakkaamme Porin kaupunki on joutunut suotta negatiiviseen valoon.

 

Haluamme siksi oikaista keskeisiä virheitä:

 

Seuturekry on tehnyt yhteistyötä Porin kaupungin kanssa 22.4.2018 alkaen. Palvelua laajennettiin portaittain vuoden kuluessa, jolloin kaupungin oma sijaisvälitys väheni. Edellä mainittu lautakunnan kokousaineiston kustannuslaskelma sisältää sekä kaupungin omat kustannukset alkuvuoden osalta että kaupungin ja Seuturekryn yhteiset kulut loppuvuodelta. Laskelma ei kerro palveluntuottajien kustannustasoja, vaan niputtaa kulut yhteen. Tämän olennaisen tiedon puuttuminen on johtanut virheelliseen uutisointiin mediassa.

Mediassa esitetyt väitteet sijaisvälityksen kalleudesta ovat virheellisiä myös sillä perusteella, että Seuturekryn kustannukset kattavat huomattavasti enemmän kuin sijaisten palkat. Luvussamme on mukana paljon ammattilaisille tuttua, kuten lomapalkkavaraukset ja sairausajan päällekkäiset palkkakulut, sivukulut, välittömät henkilöstökulut, työajan säästöt sekä palkanlaskennan ja tulostuspalvelujen kulut, varhekustannusten nousu ja varheriskin vaikutus, vuoden 2018 joulunajan yvp-lisäys verrattuna edellisvuoteen, vuoden 2018 ylimääräiset säästövapaat sekä asiakkaalle maksettu hinnastohyvitys. Näiden tekijöiden vaikutus on arviolta 25 % laskutetuista kuluista.

Olemme erittäin pahoillamme, että puutteellisista tiedoista johtuneet virheelliset uutisoinnit aiheuttavat haittaa sekä asiakkaallemme että Seuturekrylle. Tärkeintä on korjata väärät tiedot, parantaa viestintää ja kuuntelua sekä jatkotoimina kehittää sijaispalvelua edelleen.

Seuturekry on modernin ja kustannustehokkaan sijaisvälityksen uranuurtaja Suomessa. Olemme kehittäneet useita innovaatioita, joilla säästetään henkilöstön ja esimiesten työaikaa, ja he voivat käyttää sitä päätehtäviinsä. Kiinnitämme erityistä huomiota sijaistyöntekijöiden elämän laatuun ja heitä on Seuturekryssä jo yli 5000. Tätä työtä jatkamme tavoitteellisesti ja tarmokkaasti joka päivä.

 

Jaana Jantola
toimitusjohtaja
Seuturekry Oy

Lisää kiinnostavia tarinoita