elokuu 17, 2018

Jaksaminen työpaikoilla parani Pohjois-Satakunnassa

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän johtaja Jaana Männikkö, kuuluit itse epäilijöihin, kun Seuturekryn palvelu päätettiin ottaa käyttöön.

Miksi?

 • En uskonut, että vuokratyöntekijät voisivat olla yhtä sitoutuneita työhön kuin vakituiset tekijämme, tai että heidän osaamisestaan saataisiin hyöty irti. Työvuorossa ei voi olla vapaamatkustajana.
 • Olimme tottuneet tuttuihin ja turvallisiin sijaisiimme, joita halusimme käyttää. Kun palvelu alkuun oli osastolla suurta jännitteisyyttä ja ennakkoluuloja: miten kaikki menee nyt, kun toimitaankin yrityksen kanssa.
 • Epäilytti, voimmeko luottaa siihen, että joku muu on tarkistanut sijaiseksi tulevien koulutuksen ja luvat. Mietimme, saammeko kouluttamattomia tai persoonia, joiden kanssa emme tule toimeen.
 • Luottamusmiehet ja ammattiliitot pitävät yllä asennetta, että ainoa oikea tapa olla töissä on pysyvä työ. Pohdimme, millaiset työehdot keikkatyöntekijöillä olisi, ja saavatko he varmasti kaikki lisät.

Mitä ajattelet nyt, kun vuodeosastolla on vuosi palvelua takana?

 • Käsitykseni on muuttunut. Seuturekryssä on erittäin hyvät yhteyshenkilöt, jotka paneutuvat asioiden hoitoon.

Kun palvelu oli otettu käyttöön, mitkä asiat aiheuttivat päänvaivaa?

 • Palvelun käyttöön ottaminen vaati työtä myös meiltä. Alkuun oli sekaannusta palkkojen maksussa ja siinä, mihin sijaisten kuuluu olla kulloinkin yhteydessä esim. sairastuessaan. Nykyään tuntien hyväksyntä käy meidän päässämme jo rutinoituneemmin, mikä jouduttaa palkanmaksuja.
 • Meidän täytyy olla valmiita perehdyttämään jatkuvasti. Käytännössä monet keikkatyöntekijät kuitenkin tekevät säännöllisesti vuoroja samoihin yksiköihin eli vaihtuvuus ei ole niin suurta kuin pelättiin. Kun työntekijät vaihtuvat, on meidän täytynyt kiinnittää huomiota hoidon jatkuvuuteen asiakkaan näkökulmasta.

Mitä Seuturekryn palvelu on muuttanut?

 • Palvelu on lisännyt yleistä jaksamista työpaikoilla, kun esimiesten ja työntekijöiden ei tarvitse venyä äkillisten sairaslomien vuoksi.
 • Sijaisia otetaan vain todelliseen tarpeeseen, ei varmuuden vuoksi.
 • Esimiehiltä vapautuu merkittävä määrä työaikaa, jonka voi käyttää
  • Yksikön työtehtävien kehittämiseen
  • Oman työn organisointiin
  • Työvuorolistojen suunnitteluun
 • Vanhoista tutuista sijaisista ei ole tarvinnut luopua. Iso osa luottosijaisistamme jatkoi töitä Seuturekryn kautta. Nyt meillä lisäksi myös uusia tekijöitä.

 

Osastonhoitaja Päivi Leponiemi, Susanna Päivike ja Elina Ehto, te katsotte palvelua tilausten tekijän näkökulmasta.

Mitä, jos palvelusta yhtäkkiä luovuttaisiin: mitä tapahtuisi?

 • Rekrytointiin kuluva aika lisääntyisi merkittävästi: soitot hakuammuntana usealle, merkinnät työvuoro-ohjelmaan Titaniaan, toteutuneiden tuntien aikaa vievä hyväksyntä ja muutokset, useiden työsopimusten teko, yhteistyö palkkahallinnon kanssa. Pitkä-aikaissuunnittelu ei onnistuisi yhtä hyvin, jos voisimme tehdä suoraan työsopimuksia lyhyempiinkin työsuhteisiin, eläisimme ehkä lyhyemmällä aikajänteellä. Toisaalta saisimme sopia lyhyempiäkin sijaisuuksia suoraan.
Quotes Created with Sketch.

Jaana Männikkö

Pohjois-Satakunnan kuntayhtymäjohtaja

Omat työntekijät ja esimiehet jaksavat nyt paremmin

Lisää kiinnostavia tarinoita