huhtikuu 20, 2018

Vanhuspalvelujen kokeilu johti tuloksiin Valkeakoskella

Seuturekry Oy on välittänyt Valkeakosken vanhuspalveluiden lyhyitä sijaisuuksia maaliskuusta 2014 alkaen. Moni lähikunta on seurannut perässä, sillä sijaispalvelu on lunastanut paikkansa niin rahan kuin ajan säästäjänäkin.

Valtakunnallisesti toimivan Seuturekryn palvelumalli on tuottanut Valkeakoskella hyviä tuloksia. Sijaispalvelun toiminta on todettu sujuvaksi ja joustavaksi. Palvelua on laajennettu kotihoitoon ja lisäksi siitä ovat kiinnostuneita varhaiskasvatus ja terveyskeskussairaala.

– Oli positiivinen yllätys, että kokemukset ovat olleet niin hyviä. Suhtauduin aluksi ajatukseen skeptisesti ja pelkäsin, että kustannukset räjähtävät käsiin, mutta kävi päinvastoin, iloitsee Valkeakosken talous- ja kehittämisjohtaja Minna Uschanoff.

Ennen Seururekryä lähiesimieheltä kului yhden sijaisen hankintaan aikaa keskimäärin noin puoli tuntia. Sen sijaan, että lähiesimiehet olisivat voineet panostaa enemmän työntekijöihinsä ja vanhustyön kehittämiseen, heidän aikaansa kului sijaisten hankkimiseen, perehdyttämiseen ja palvelusuhteiden perustamiseen. Sijaisten palkkaaminen työllisti myös palkanlaskentaa ja toimistotyöntekijää. Lisäksi kustannuksia aiheutti sijaisten sairastuminen.

 

Lukuja sanojen takana

Aikajaksolla 1.1.2014–30.4.2015 sijaistilausten täyttöaste on ollut 95 % eli käytännössä sijainen on saatu lähes aina. Palvelusuhteiden määrässä on tapahtunut radikaali muutos. Kun aiemmin palvelusuhteita oli 264, niin nyt niitä oli samalla ajanjaksolla 533.

– Määrän kasvu johtuu siitä, että sijaisuudet on saatu osumaan täsmällisemmin tarpeeseen. Meidän ei tarvitse ottaa sijaista koko viikoksi, jos tarvitsemme häntä vaikka vain maanantaina ja torstaina tai muutamaksi tunniksi. Ajallisesti sijaisia on käytetty vähemmän ja yhtä tarkalla harkinnalla kuin aiemminkin, Uschanoff selventää.

Valkeakosken sijaisringissä on noin 70 pätevää ja osaavaa alan ammattilaista. Aiemmin lähiesimiehiltä kului sijaisten hankintaan puolen vuoden aikana 33 työpäivää. Nyt ajankäyttö on marginaalista.

 

Hyötyä hyvinvointinakin

Seuturekryn palvelumallissa lähiesimiehen tehtäviin kuuluvat enää vain sijaisen tilaus helppokäyttöisellä ohjelmalla sekä tehtyjen tuntien vahvistaminen. Rekrytointi, sijaisuuksien täyttö, palvelusuhteet, palkat, todistukset, raportoinnit ja laadunvalvonta hoituvat Seuturekryssä. Valkeakoskella on huomattu myös, että perehdytys käy nykyisin sutjakkaasti.

– Seuturekryn sijaiset ovat perehtymisen ammattilaisia. Keikkatyöläiset ovat tottuneita työskentelemään eri paikoissa, oppivat nopeasti talon tavat ja osaavat kysyä jos eivät jotain tiedä, Uschanoff sanoo.

Seuturekryn kanssa on mahdollista luoda sijaispooli, jolloin sijaisten vaihtuvuus on mahdollisimman pieni.

Kun sopimukset ja palkat hoituvat Seuturekryn palveluna, ne eivät työllistä kunnan hallintoa. Valkeakoskella apulaiskanslistin ja palveluvastaavan vakanssia ei tarvinnut enää täyttää ja vanhusten varahenkilöjärjestelmästä voitiin luopua kokonaan.

Lähiesimiestyöhön panostamisen toivotaan tulevaisuudessa näkyvän henkilökunnan työhyvinvoinnin lisääntymisenä ja sairauspoissaolojen vähenemisenä. Näin myös sijaistarpeet vähenisivät.

Uusi toimintatapa vaatii aina aluksi aikaa ja kärsivällisyyttä, mutta lopputulos palkitsee.

– Sen opimme, että kannattaa edetä maltilla – menee vähintään puoli vuotta ennen kuin tulokset näkyvät. Oli hyvä, että päätimme alun perin tarpeeksi pitkästä pilottijaksosta, Uschanoff sanoo.

Quotes Created with Sketch.

Minna Uschanoff

Valkeakosken talous- ja kehittämisjohtaja

Seuturekryn sijaiset ovat perehtymisen ammattilaisia. Keikkatyöläiset ovat tottuneita työskentelemään eri paikoissa, oppivat nopeasti talon tavat ja osaavat kysyä jos ...

Lisää kiinnostavia tarinoita