Quotes Created with Sketch.

Minna Uschanoff

Valkeakosken talous- ja kehittämisjohtaja

Seuturekryn sijaiset ovat perehtymisen ammattilaisia. Keikkatyöläiset ovat tottuneita työskentelemään eri paikoissa, oppivat nopeasti talon tavat ja osaavat kysyä jos ...

Työntekijää

5 000

Keikkatyön joustavuus houkuttelee sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Seuturekryn työntekijöistä lähes 40 prosenttia tekee sijaisuuksia päätyönään. Kauttamme löydät kokeneet osaajat.

Sijaistilausta

100 000

Yli 90 prosenttia saamistamme tilauksia koskee tilannetta, jossa työntekijä tarvitaan samalle päivälle tai huomiselle. Tilaat työntekijän vain juuri niille tunneille kuin todella tarvitset.

Täyttöaste

93 %

Rekrytoimme aktiivisesti uusia työntekijöitä sekä verkon kautta että rekrytointitapahtumissa paikan päällä. Kun alueen tekijärekisteri on suuri, löytyvät tekijät tarpeeseen nopeasti.

Työyksikköä

800

Asiakkaitamme ovat valtakunnallisesti kunnat ja kaupungit. Eniten tilauksia tehdään vammaispalveluihin, ikäihmisten palveluihin, koti- ja asumispalveluihin sekä varhaiskasvatukseen ja vuodeosastoille.

Yksi tarina – kaksi puolta

Kokemuksia Seuturekrystä

Ota meihin yhteyttä

jatketaan keskustelua palveluistamme

Ota yhteyttä

Palvelumme

Seuturekry toimii 6 maakunnan alueella. Olemme erikoistuneet kuntien henkilöstöratkaisuihin, ja toiminnan suurin volyymi tulee tällä hetkellä sosiaali- ja terveysalan sijaispalveluista. Niiden ympärille rakentuu palvelukokonaisuus, joka kattaa muun muassa rekrytointipalvelut, varahenkilöstön koordinoinnin ja työvuorosuunnittelun.

Avainsanoja ovat nopeus ja helppous. Me haluamme tarjota palveluita, jotka vapauttavat asiakkaiden energiaa ja osaamista heidän ydintyöhönsä. Sen rinnalle lupaamme kumppanuutta: Olemme yhteisellä matkalla kohti tulevaisuuden työelämää.

Seuturekryn palvelukokonaisuus

  • Sijaispalvelut
  • Rekrytointi
  • Henkilöstökoordinointi
  • Osaamisen hallinta ja johtaminen
  • Työvuorosuunnittelu
  • Työsuhteiden elinkaaren hallinta
  • Henkilöstötarpeen tasapainottaminen
  • Robotiikka ja tekoäly

 

Henkilöstöratkaisu

Seuturekryn joustava henkilöstöratkaisu on palvelukokonaisuus, joka takaa palvelutason vaihtuvissa tilanteissa. Varmistamme sopivan henkilöstökapasiteetin niin yli- kuin alikuormitustilanteissa ja muuttuvissa määräaikaisissa tarpeissa. Seuturekryn sijais- ja lisäresurssipalvelu mahdollistaa sen, että työntekijät voidaan tilata ja kustannuksia syntyy ainoastaan todellisen tarpeen mukaan

Sijaispalvelu

Seuturekryssä on tutkittu esimiesten ajankäyttöä. Siitä 30–75 prosenttia kuluu sijaisten hankintaan. Tämä tarkoittaa 1–3 työpäivää joka viikko. Hoidamme sijaistyöntekijöiden hankinnan, rekrytoinnin, haastattelut, työsopimusten teon, työtodistukset, sairausloma-asiat, työterveyshuollon, työtapaturmien hoidon asiakkaamme puolesta. Palveluamme ja järjestelmiämme on helppo ja vaivaton käyttää. Tilaaja löytää pätevät tekijät oikeaan paikkaan ja oikeaan aikaan – yllätystilanteissakin. Näin prosessi tehostuu ja euroja säästyy. Kun asiat sujuvat, työnteko on mielekästä kaikille osapuolille.

Etsimme eri toimialoille ammattilaisia, haastattelemme ja tarkistamme taustat kaikilta hakijoilta. Erikoisosamistamme on sosiaali- ja terveysala sekä akuutit ja lyhytkestoiset sijaistarpeet. Yli 90 prosenttia tilauksista tulee sote-puolelta ja jopa 96 prosenttia tilauksista koskee alle kaksi viikkoa kestäviä sijaisuuksia.

Rekrytointipalvelu

Seuturekry hoitaa kokeneena kunta-alan rekrytoijana hakuprosessin avoimiin työtehtäviin ja virkoihin asiakkaan puolesta. Tämä säästää aikaa ja kustannuksia. Työnantajan tehtäväksi jää sopivan työntekijän tai viranhaltijan valinta. Rekrytointipalvelumme voi keskittyä ammattiosaajan etsimiseen tiettyyn tehtävään tai sopimuksesta hoitaa organisaation kaikki rekrytointi- ja sijaistarpeet.

Jotta työt ja tekijät pysyvät seudulla ja alue elinvoimaisena, tarvitaan rekrytointiin syvempää ja laajempaa näkökulmaa. Kuntien on on ollut vaikea reagoida siihen, mitä sote-uudistus tarkoittaa töiden järjestämisen kannalta. Lainsäädäntö on pitkittynyt, eivätkä päätökset ole olleet yksiselitteisiä. Ainoa mitä varmaksi tiedetään on, että palveluverkko muuttuu ja tietyt palvelut poistuvat kunnilta. Olemme erikoistuneet tiedon keräämiseen, hallintaan ja järjestämiseen. Tarvitaan seudullisia osaamispankkeja, jotka kokoavat yhteen alueen potentiaalin.

Sote-palvelutuotanto

Haastattelemme joka kuukausi yli sata sote-alan työnhakijaa. Osalle heistä emme pysty tarjoamaan esimerkiksi sairaanhoitajan tai lähihoitajan työmahdollisuuksia, sillä pätevyysvaatimukset eivät täyty esimerkiksi lääkehoitolupien osalta. Kuitenkin hakijalla saattaa olla vuosien kokemus hoitotyöstä. Tätä tilannetta lähdimme ratkaisemaan käynnistämällä Seuturekryn sote-palvelutuotannon tammikuussa 2018. Pilottiprojektina toteutimme FSKHY:n kotihoidon kylvetyspalvelut. Kylvetyspalveluiden tavoitteena on turvata ja helpottaa asiakkaiden kotona asumista. Palvelua toteutetaan osana asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaa, jonka tilaaja on laatinut.

Lisää kiinnostavia tarinoita